สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

074140
วันนี้วันนี้3
เมื่อวานเมื่อวาน6
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้20
เดือนนี้เดือนนี้32
ทั้งหมดทั้งหมด74140
เริ่มนับตั้งแต่ 5 เมษายน 2555

ตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แต่งตั้งให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นศูนย์เครือข่ายการประเมินมาตรฐานบุคลากรทางการท่องเที่ยวไทย (Tourism Professional Certification Network: TPCN) ประจำภาคใต้ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวในภาคใต้ รวมถึงเป็นศูนย์ในการให้คำปรึกษา แนะนำ แลกเปลี่ยน เผยแพร่และส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: ASEAN MRA-TP) แก่สถาบันการศึกษา บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานจัดฝึกอบรมสัมมนาหรือประชุมเครือข่ายในภูมิภาคนั้น                    

                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อการรองรับการเปิดเสรีการค้าและบริการภายใต้กรอบอาเซียน (ASEAN)” ขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในเครือข่ายภาคใต้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ASEAN MRA-TP ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 - 17.00 น. และวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 5104 A อาคาร 5 วิทยาเขตภูเก็ต 

 
 
Powered by Phoca Gallery