สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

057862
วันนี้วันนี้2
เมื่อวานเมื่อวาน22
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้84
เดือนนี้เดือนนี้184
ทั้งหมดทั้งหมด57862
เริ่มนับตั้งแต่ 5 เมษายน 2555
กิจกรรม
กิจกรรม "ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" วันมหิดล 24/09/55 (20)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จิบน้ำชาเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 28: โครงการ Competency Online สำหรับบุคลากรสนอ.
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จิบน้ำชาเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 28: โครงการ Competency Online สำหรับบุคลากรสนอ. (13)
จัดการบรรยายหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนวิชาด้าน Liberal Arts
จัดการบรรยายหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนวิชาด้าน Liberal Arts (16)
โครงการสมาคมสหประชาชาติฯ สัญจร ณ ม.อ.ภูเก็ต
โครงการสมาคมสหประชาชาติฯ สัญจร ณ ม.อ.ภูเก็ต (19)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จิบน้ำชาเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 27 : วินัยจราจรและการรักษาความปลอดภัยใน ม.อ.ภูเก็ต
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จิบน้ำชาเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 27 : วินัยจราจรและการรักษาความปลอดภัยใน ม.อ.ภูเก็ต  (20)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จิบน้ำชาเสนาวิชาการ ครั้งที่ 26: โรคใกล้ตัว มาเรียนรู้เพื่อป้องกัน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จิบน้ำชาเสนาวิชาการ ครั้งที่ 26: โรคใกล้ตัว มาเรียนรู้เพื่อป้องกัน (20)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตผลงานวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 2 และโครงการจิบน้ำชาเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 25
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตผลงานวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 2 และโครงการจิบน้ำชาเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 25 (17)
การร่วมให้ความคิดเห็นยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา 2555-2558
การร่วมให้ความคิดเห็นยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา 2555-2558  (23)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตผลงานวิจัยสถาบัน และเรื่องการใช้โปรแกรมEcStat สำหรับงานวิจัย ครั้งที่ 1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตผลงานวิจัยสถาบัน และเรื่องการใช้โปรแกรมEcStat สำหรับงานวิจัย ครั้งที่ 1 (7)
การประชุมสัมมนาเรื่อง
การประชุมสัมมนาเรื่อง "การสร้างความเข้าใจการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้กรอบอาเซียน (ASEAN)" (29)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาดูงานกองวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาดูงานกองวิชาการ (21)