Login Form

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

057426
วันนี้วันนี้11
เมื่อวานเมื่อวาน7
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้18
เดือนนี้เดือนนี้90
ทั้งหมดทั้งหมด57426
เริ่มนับตั้งแต่ 5 เมษายน 2555

b5 copy

       กองวิชาการมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานวิชาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บุคลากรด้านวิชาการ สามารถทุ่มเททรัพยากรทางปัญญาในศาสตร์ที่รับผิดชอบ  ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย  และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งภายในกองวิชาการ ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยจำนวน 3 หน่วยงานหลัก   ได้แก่

1. งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา

    - งานหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา

    - งานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน

2. งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง

    - งานรับนักศึกษา

    - งานทะเบียนกลาง

3. งานพัฒนาอาจารย์และบริการวิชาการ